Op 20 april jl. verscheen in de Telegraaf een artikel waarin de Nederlandse plastisch chirurg prof. dr. Henk Coert (UMC Utrecht) een operatie techniek beschrijft waarbij zenuwen in onderbenen en voeten van mensen met diabetes mellitus vrij gelegd worden. Hierdoor zou zenuwschade die optreedt hersteld kunnen worden. Voor deze claim is echter geen enkel bewijs en in een recent Nederlands onderzoek werd dit nogmaals bevestigd.

Dergelijke operaties hadden in dit onderzoek geen duidelijk effect. Na bestudering van alle publicaties over het vrij leggen van zenuwen concludeerde de Nederlandse Richtlijncommissie Diabetische voet dat het gunstige effect van deze operaties niet is aangetoond. Ook is nooit aangetoond dat deze operaties amputaties kunnen voorkomen. Nutteloze operaties aan de voeten van mensen met diabetes zullen eerder meer dan minder amputaties tot gevolg hebben.

Succesvolle multidisciplinaire diabetesvoetzorg

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) juicht iedere behandeling toe die (de vaak onnodig ontwikkelde) ulcera en amputaties bij mensen met diabetes mellitus kunnen voorkomen, maar neemt afstand van de voorgestelde simpele operatie omdat hiervoor iedere wetenschappelijke onderbouwing mist.

Nederland loopt al vele jaren voorop met multidisciplinaire voetzorg voor mensen met diabetes, gebaseerd op de Nederlandse richtlijn Diabetische Voet. Juist deze zorg, die wordt uitgevoerd door meerdere en verschillende professionals, leidt tot zeer goede resultaten en een sterke daling van het aantal wonden en amputaties. Hierin moeten we blijven investeren. Niet alleen de NVvP, maar ook prof. dr. Nicolaas Schaper, voorzitter van de Nederlandse Richtlijncommissie Diabetische Voet, onderschrijft deze visie. Voetzweren en amputaties zijn voor iemand met diabetes een nachtmerrie. Dat moet absoluut niet verergerd worden door ongefundeerde claims.

December 2016

Zilveren Kruis Achmea heeft de vergoedingen voor 2017 bekend gemaakt. De vergoeding van Podotherapie/podologie/podoposturale therapie en (sport)steunzolen wordt vanaf 2017 verhoogd:

Aanvullend 3 sterren gaat van € 100,- naar € 200,- per persoon per kalenderjaar en Aanvullend 4
sterren van € 135,- naar € 300,- per persoon per kalenderjaar.
Alle podotherapeuten binnen de NVvP staan als kwaliteitsgeregistreerd ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici wat een voorwaarde is voor de vergoeding. Goed nieuws dus voor onze patienten!

Helaas heeft de manier waarop Zilveren Kruis Achmea de wijzigingen 2017 heeft gecommuniceerd bij sommige patiënten tot verwarring geleid. Met name het onderdeel waarin alleen de wijzigingen 2017 worden weergegeven.

Daar staat enerzijds de wijziging naar hogere vergoeding genoemd maar daarnaast ook een verandering aangaande de podoposturaaltherapeuten die ook uit dit potje vergoed worden: namelijk dat de behandelend podoposturaal therapeut moet zijn geregistreerd bij de Stichting Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie (LOOP) of voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen van de Stichting LOOP in plaats van bij de beroepsvereniging. Voorheen waren podoposturaaltherapeuten verenigd binnen het Omnipodogenootschap wat niet meer bestaat, vandaar dat dit is gewijzigd in St Loop.

Podoposturaaltherapeuten en podologen, zijn beide disciplines die zich tot op een bepaald niveau net als de podotherapeut met voeten bezig houden. Beide hebben echter geen beschermde opleidingstitel waardoor iedereen zich zo mag noemen in Nederland.
Dit komt omdat ze niet, net als de podotherapeut, opgeleid zijn op een wettelijk erkende opleiding die door de NVAO geaccrediteerd is. Dit is dan ook de reden dat Achmea wil dat de podologen en podoposturaaltherapeuten die ze vergoeden ingeschreven staan bij Stichting Loop om de kwaliteit daarmee enigszins te kunnen borgen.

De podotherapeut krijgt na het behalen van een 4 jarige HBO studie zijn bachelor-degree wat een officieel erkend diploma is door de overheid. De podotherapeut mag zich dan ook als enige beroep naast preventief ook curatief inzetten. Wat wil zeggen dat de podotherapeut zich ook bezig houd met het behandelen van mensen die chronisch ziek zijn, of het beter maken en genezen van klachten*.

Podotherapeuten kunnen zich als enige beroepsgroep registreren in een onafhankelijk kwaliteitsregister voor paramedici. Dit is dan ook de eis van Achmea wat onze beroepsgroep betreft.
Podotherapeuten zijn verenigd binnen de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.
* Brief minister Schippers aan de 2e kamer, kenmerk 966520-150206-MEVA