van Bakel Podotherapie

De specialist in de voetgezondheidszorg! Afspraak maken

Welkom bij van Bakel Podotherapie!

Op deze website vind u informatie over de podotherapeut, waarom en wanneer een bezoek aan van Bakel Podotherapie te brengen, de kosten en de voorwaarden en adviezen met betrekking tot veel voorkomende klachten.

Podotherapie

Wat is podotherapie?

Voeten zijn de basis van het menselijk lichaam. Ze dragen ons elke dag naar de plek die we willen. Een probleem in uw voeten kan uitmonden in andere lichamelijke klachten o.a. enkels, knieën, heupen of rug.

De podotherapeut

De podotherapeut behandelt klachten die voortkomen uit afwijkend functioneren van de voeten of het looppatroon. Ook behandelen zij huid- en nagelaandoeningen en geven zij preventieve adviezen.

Kwaliteitswaarborging

Podotherapeuten zijn erkende paramedici en voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen. Ze worden regelmatig getoetst op functioneren, kennis en ingeschreven bij het praktijkkeurmerk NVvP.

van Bakel Podotherapie is op 23-5-2019 wederom geauditeerd en heeft de audit met een 9,2 af gesloten en mag daarom tot 24-5-2024 behouden.

Directe Toegankelijkheid Podotherapie

Sinds 2012 is podotherapie vrij toegankelijk, d.w.z. dat u geen verwijzing meer nodig heeft. Dit betekent voor u dat wanneer u zonder verwijsbrief komt, de podotherapeut verplicht is een korte screening uit te voeren om te zien of er een indicatie bestaat voor podotherapie en of er geen rode vlaggen aanwezig zijn, hieraan zijn extra consult kosten verbonden. Wanneer uit deze screening blijkt dat er een indicatie voor podotherapie bestaat is het wettelijk verplicht dat u schriftelijk toestemming geeft voor het onderzoek en de daaruit eventueel volgende behandeling en kosten. Deze schriftelijke toestemming met uw handtekening vervangt als het ware de schriftelijke verwijzing van de huisarts of andere specialist. Toch is het vaak beter om eerst met uw huisarts te overleggen. Indien er een rode vlag bij u geconstateerd wordt dient u terug te gaan naar de huisarts om alsnog een verwijzing te vragen, zonder verwijzing mag de podotherapeut u anders niet behandelen.

Brigitte van Bakel

Sinds januari 2007 heb ik het diploma Podotherapie behaald, de opleiding heb ik te Eindhoven gevolgd. Sinds het behalen van mijn diploma ben ik werkzaam in het veld. Tevens ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en sta ik “Kwaliteits” geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor paramedici.

Van Bakel Podotherapie heeft het Praktijkkeurmerk. Om het Praktijkkeurmerk te krijgen en behouden, dient een praktijk, herhaaldelijk, binnen 5 jaar, geauditeerd te worden!

Zelf ben ik ook auditor bij de NVvP, hierdoor ben ik op de hoogte van alle normen en richtlijnen en zal ik er alles aan doen om deze te waarborgen.

Hallo Ik ben Boris

Vanaf 22 augustus 2018 zal ik met mijn baasje Brigitte van Bakel.

mee naar haar werk komen. Wel ben ik nu nog in opleiding en hoop ik over 2 jaar volledig te zijn opgeleid! Mijn baasje heeft suikerziekte en zij voelt haar Hypo’s niet meer aankomen, wat tot vervelende situaties zou kunnen leiden. Ik zal worden opgeleid om deze Hypo’s te ruiken en mijn baasje te waarschuwen voor ze de Hypo heeft. Het is daarom heel belangrijk dat ik nu al continu bij haar ben! Ik zal uitsluitend in de werkkamer van mijn baasje komen zodat niemand
overlast van mij zal hebben. Verder vragen wij u mij niet af te leiden zodat ik mijn werk goed kan doen. Dit houd in mij niet aaien of tegen mij praten ook geen lekkers geven, ik krijg genoeg liefdevolle aandacht en lekkers van mijn baasje op de momenten die dat toe laten zodat ik optimaal kan leren en mijn werk kan doen. Ik ben er zodat mijn baasje optimaal haar best voor u kan doen.

Hopende op uw begrip en respect.

Alvast bedankt namens Boris en Brigitte van Bakel

Vergoeding zorgverzekeraar

Podotherapie wordt over het algemeen vergoed in de aanvullende pakketten van de ziektekostenverzekeringen. Bent u diabetespatiënt? Dan krijgt u mogelijk ook vergoeding vanuit de basisverzekering.

Benieuwd wat uw zorgverzekeraar vergoedt voor podotherapie?

Bekijk dan het Vergoedingenoverzicht Podotherapie 2019

Diabetes voetzorg
Heeft u diabetes mellitus (DM) en een verhoogd risico op een wond? Of is in het verleden een SIMM’s classificatie bij u vastgesteld? Dan bent u waarschijnlijk onder behandeling van een podotherapeut en/of een pedicure. In dat geval is er voor u het een en ander veranderen sinds 2015.

Aanvullende verzekeringen

Podotherapie wordt ruimschoots vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen, waarbij het eigen risico niet van toepassing is en veelal geen verwijzingen van uw (huis)arts meer nodig is. Sommige verzekeraars hebben een totaal bedrag voor voetzorg opgenomen, waar vanuit ook andere voerzorgverleners zoals de pedicure vergoed worden. Dit kan wel eens nadelig zijn voor de hoogte van de individuele vergoedingen wanneer u bij meerdere voetzorgverleners onder behandeling bent. Let hier op om verassingen te voorkomen.

Diabetes voetzorg

Podotherapeutische voetzorg bij de diabetische voet is onderdeel van de basisverzekering wanneer er een verhoogd risico (simm 1) of hoog tot zeer hoog risico (simm 2/3) aanwezig is op het ontstaan van wonden. Wanneer deze zorg wordt geleverd als zijnde ketenzorg (uw huisarts heeft dan samen met diverse andere zorgverleners afspraken met de zorgverzekeraar gemaakt) is er geen sprake van een eigen risico. Wanneer u onder behandeling bent van een specialist, of uw huisarts heeft geen afspraken gemaakt, heeft u ook recht op voetzorg vanuit de basisverzekering maar is het eigen risico wel van toepassing.

* De inhoud van de pagina’s met vergoedingen is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.Van Bakel Podotherapie kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze pagina’s en eventueel toegevoegde bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Share This