van Bakel Podotherapie

De specialist in de voetgezondheidszorg!
Afspraak maken

van 29 juni tot en met 20 augustus 2023is onze Podotherapeut met vakantie,

telefonisch zijn mijn assistenten berijkbaar om een terugbel afspraak in te plannen

046-4588228.

COVID-19 virus (Corona-virus) en afspraken van Bakel Podotherapie

Het zal u niet ontgaan zijn dat we in een bijzondere en onzekere periode terecht gekomen zijn door de komst van het COVID-19 virus ook bekend als het Coronavirus. Als maatschappij zullen we met elkaar deze situatie het hoofd moeten bieden. Aan iedereen wordt gevraagd om te doen wat binnen diens macht ligt om ervoor te zorgen dat de maatschappij zo min mogelijk ontwricht wordt en ons zorgsysteem niet overbelast raakt. Vanuit van Bakel Podotherapie nemen wij uiteraard ook onze verantwoordelijkheid in deze
maatschappelijke uitdaging.

Tevens geld bij het bezoeken van de praktijk, wachtkamer en behandelruimte een mondkapjesplicht, deze dient correct te worden gedragen, d.w.z. zowel over mond als neus en goed aangesloten op het gezicht, dit tot en met dat u de praktijk verlaat.

Bij niet opvolgen van bovenstaande aanwijzingen, kan de behandeling/het onderzoek geen doorgang vinden en wordt er een consult in rekening gebracht. U kunt vervolgens een nieuwe afspraak maken op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 via 046-4588228

Afspraken
We volgen de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van de overheid. Zelf val ik onder een van de risicogroepen. Om deze rede kan ik u voor als nog NIET op de praktijk ontvangen.
Wat betekent het verder voor de komende tijd (tot ten minste 1 juni). Alle mensen die ingepland staan voor een reguliere zool controle of een controle voor de Diabetes zullen met een afgeschermd telefoonnummer op de dag van de afspraak door mij opgebeld worden om te vragen hoe het gaat en af te stemmen over een eventuele nieuwe afspraak.

Telefonisch spreekuur

Heeft u klachten aan de voeten, pijn bij staan en/of lopen en kunt u nergens terecht door de Covid-19/Corona crisis?

Stop met zoeken!

Wij bieden u, in ieder geval tijdens deze periode, een telefonisch consult waarbij al dan niet gebruik kan worden gemaakt met beeldbellen. Dit consult wordt door de meeste aanvullende verzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed!

U kunt online een afspraak maken of op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 bellen om een telefonisch consult in te (laten) plannen.

046 – 458 8228

Wij zullen die dag contact met u opnemen. Het kan voorkomen dat het moment van bellen afwijkt van het gekozen tijdstip.

Voor mensen die wij dit jaar en vorig jaar niet hebben gezien stellen wij wel de eis om bereikbaar te zijn voor beeldbellen, dit gaat via een link die wij u per mail versturen op het moment dat wij u opbellen.

Hopend u snel te spreken en kunnen helpen.

Nieuwe zolen nodig?
Gelukkig voor mij en voor u is het binnen van Bakel Podotherapie al een tijdje mogelijk om nieuwe
zolen te ontvangen (mits wij deze in de afgelopen 2 jaar voor u hebben aangemeten) zonder dat er
fysiek contact is met de podotherapeut.

U kan namelijk ook nieuwe of een extra paar zolen telefonisch van maandag tot en met vrijdag
tussen 8.00 en 18.00 op 046 – 458 8228 of via de mail info@vanbakelpodotherapie.nl te bestellen.
Veelal worden zolen vergoed vanuit de zorgverzekeraar.
Samen komen we dan wel tot een oplossing. We vragen uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groeten,

Brigitte van Bakel

Welkom bij van Bakel Podotherapie!

Op deze website vind u informatie over de podotherapeut, waarom en wanneer een bezoek aan van Bakel Podotherapie te brengen, de kosten en de voorwaarden en adviezen met betrekking tot veel voorkomende klachten.

Podotherapie

Wat is podotherapie?

Voeten zijn de basis van het menselijk lichaam. Ze dragen ons elke dag naar de plek die we willen. Een probleem in uw voeten kan uitmonden in andere lichamelijke klachten o.a. enkels, knieën, heupen of rug.

De podotherapeut

De podotherapeut behandelt klachten die voortkomen uit afwijkend functioneren van de voeten of het looppatroon. Ook behandelen zij huid- en nagelaandoeningen en geven zij preventieve adviezen.

Kwaliteitswaarborging

Podotherapeuten zijn erkende paramedici en voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen. Ze worden regelmatig getoetst op functioneren, kennis en ingeschreven bij het praktijkkeurmerk NVvP.

van Bakel Podotherapie is op 23-5-2019 wederom geauditeerd en heeft de audit met een 9,2 af gesloten en mag daarom tot 24-5-2024 behouden.

Directe Toegankelijkheid Podotherapie

Sinds 2012 is podotherapie vrij toegankelijk, d.w.z. dat u geen verwijzing meer nodig heeft. Dit betekent voor u dat wanneer u zonder verwijsbrief komt, de podotherapeut verplicht is een korte screening uit te voeren om te zien of er een indicatie bestaat voor podotherapie en of er geen rode vlaggen aanwezig zijn, hieraan zijn extra consult kosten verbonden. Wanneer uit deze screening blijkt dat er een indicatie voor podotherapie bestaat is het wettelijk verplicht dat u schriftelijk toestemming geeft voor het onderzoek en de daaruit eventueel volgende behandeling en kosten. Deze schriftelijke toestemming met uw handtekening vervangt als het ware de schriftelijke verwijzing van de huisarts of andere specialist. Toch is het vaak beter om eerst met uw huisarts te overleggen. Indien er een rode vlag bij u geconstateerd wordt dient u terug te gaan naar de huisarts om alsnog een verwijzing te vragen, zonder verwijzing mag de podotherapeut u anders niet behandelen.

Brigitte van Bakel

Sinds januari 2007 heb ik het diploma Podotherapie behaald, de opleiding heb ik te Eindhoven gevolgd. Sinds het behalen van mijn diploma ben ik werkzaam in het veld. Tevens ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en sta ik “Kwaliteits” geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor paramedici.

Van Bakel Podotherapie heeft het Praktijkkeurmerk. Om het Praktijkkeurmerk te krijgen en behouden, dient een praktijk, herhaaldelijk, binnen 5 jaar, geauditeerd te worden!

Ik zal er alles aan doen om voor u de kwaliteit te waarborgen.

Hallo Ik ben Boris

Mijn baasje heeft suikerziekte en zij voelt haar Hypo’s niet meer aankomen, wat tot vervelende situaties zou kunnen leiden. Ik ben opgeleid om deze Hypo’s te ruiken en mijn baasje te waarschuwen voor ze de Hypo heeft. Het is daarom heel belangrijk dat ik continu bij haar ben! Ik zal uitsluitend in de werkkamer van mijn baasje komen, en zit in een gesloten bench zodat niemand
overlast van mij zal hebben. Ik kan blij verrast zijn door uw komst en dit laten horen, door onder andere hard te kwispelen, zodra iedereen op de door mijn baasje aangewezen plaats zit ga ik weer lekker liggen.
Verder vragen wij u mij niet af te leiden zodat ik mijn werk goed kan doen. Dit houd in mij niet aaien of tegen mij praten ook geen lekkers geven, ik krijg genoeg liefdevolle aandacht en lekkers van mijn baasje op de momenten die dat toe laten zodat ik optimaal mijn werk kan doen. Ik ben er zodat mijn baasje optimaal haar best voor u kan doen.

Hopende op uw begrip en respect.

Alvast bedankt namens Boris en Brigitte van Bakel

Vergoeding zorgverzekeraar

Podotherapie wordt over het algemeen vergoed in de aanvullende pakketten van de ziektekostenverzekeringen. Bent u diabetespatiënt? Dan krijgt u mogelijk ook vergoeding vanuit de basisverzekering.

Benieuwd wat uw zorgverzekeraar vergoedt voor podotherapie?

Bekijk dan het Vergoedingenoverzicht Podotherapie 2019

Diabetes voetzorg
Heeft u diabetes mellitus (DM) en een verhoogd risico op een wond? Of is in het verleden een SIMM’s classificatie bij u vastgesteld? Dan bent u waarschijnlijk onder behandeling van een podotherapeut en/of een pedicure. In dat geval is er voor u het een en ander veranderen sinds 2015.

Aanvullende verzekeringen

Podotherapie wordt ruimschoots vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen, waarbij het eigen risico niet van toepassing is en veelal geen verwijzingen van uw (huis)arts meer nodig is. Sommige verzekeraars hebben een totaal bedrag voor voetzorg opgenomen, waar vanuit ook andere voerzorgverleners zoals de pedicure vergoed worden. Dit kan wel eens nadelig zijn voor de hoogte van de individuele vergoedingen wanneer u bij meerdere voetzorgverleners onder behandeling bent. Let hier op om verassingen te voorkomen.

Diabetes voetzorg

Podotherapeutische voetzorg bij de diabetische voet is onderdeel van de basisverzekering wanneer er een verhoogd risico (simm 1) of hoog tot zeer hoog risico (simm 2/3) aanwezig is op het ontstaan van wonden. Wanneer deze zorg wordt geleverd als zijnde ketenzorg (uw huisarts heeft dan samen met diverse andere zorgverleners afspraken met de zorgverzekeraar gemaakt) is er geen sprake van een eigen risico. Wanneer u onder behandeling bent van een specialist, of uw huisarts heeft geen afspraken gemaakt, heeft u ook recht op voetzorg vanuit de basisverzekering maar is het eigen risico wel van toepassing.
* De inhoud van de pagina’s met vergoedingen is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.Van Bakel Podotherapie kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze pagina’s en eventueel toegevoegde bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

BTW nummer NL002087563B33
KvK nummer 14080043

Share This