Betalingsvoorwaarden

Van Bakel Podotherapie

Walramstraat 1

6131 BK Sittard

Telefoon: 046 – 458 8228

Internet: www.vanbakelpodotherapie.nl

  1. Toepasselijkheid.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt verstrekt op uw verzoek. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

  1. Betaling 

Betalingsvoorwaarden uwnota.nl
Uwnota.nl (*) verzorgt de debiteurenadministratie van zorgverleners en zorginstellingen in Nederland.
De zorgverlener heeft haar vordering op de patiënt of op de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, overgedragen aan uwnota.nl. Uwnota.nl hanteert de volgende betalingsvoorwaarden.
1. De kosten die voortvloeien uit een (para)medische behandeling en/of verstrekking worden door uw
nota.nl bij de patiënt, dan wel bij de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, in rekening gebracht.
2. Het notabedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van uwnota.nl te zijn bijgeschreven.
3. Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en is uwnota.nl gerechtigd om, zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.
4. Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij de patiënt om altijd eerst het bedrag van de nota aan uwnota.nl te betalen alvorens deze voor een eventuele vergoeding bij zijn Zorgverzekerings- maatschappij in te dienen. De patiënt dient dan op het declaratieformulier van de zorgverzekeraar aan te geven dat het bedrag aan de patiënt dient te worden voldaan en niet aan uwnota.nl.
5. Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kan de patiënt tot 30 dagen na de factuurdatum
indienen, bij voorkeur op de website www.uwnota.nl of anders telefonisch op 088 655 5987 (*) Uwnota.nl is een handelsnaam van Infomedics Factoring B.V.

6.Uw zorgrekening

Samenwerking met Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Uw gegevens zijn veilig

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy.

Wat staat er op uw zorgrekening?

Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.

Uw rekening op papier of online?

Als u uw rekening online wilt afhandelen heeft onze praktijk uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw rekening klaarstaat. Als u inlogt op uw Infomedics portaal, vult u de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt. Wilt u uw rekening liever op papier ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Betalingsregeling

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 0900 – 404 94 04 (€ 0,35 per gesprek). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.

De inhoud van de pagina’s met vergoedingen is met de grootst mogelijke zorg samengesteld zo is ook de informatie verstrekt door de zorgverlener met de grootst mogelijke zorg na gezocht. Van Bakel Podotherapie kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie. 

  1. Kosten

– Elk jaar op 1 januari vind er een prijsstijging van alle producten en behandelingen plaats.

– De eerste controle afspraak is inbegrepen evenals als er een zoolcorrectie nodig blijkt

te zijn. De controle die daarna plaats vinden worden in rekening gebracht.

– Indien u een product laat aanmeten dient u hoe dan ook deze kosten te voldoen met uitzondering van de voorwaarden welk bij annulering staan omschreven

– Voor een schoen advies consult worden ook kosten in rekening gebracht, als de therapeut het gevoel heeft dat de patiënt/cliënt hier voor andere doeleinde is, dan het passen (met als doelstelling aanschaf)/ontvangen van (advies) schoenen

  1. Afspraak

 

Uw afspraak wordt ten alle tijden in James Software ingeplant, de afspraak welk in James Software staat is ten alle tijden de geldige afspraak! Van deze afspraak kunt u een dag van te voren e-mail ontvangen. Tevens krijgt u dan ook de dag van de afspraak te voren een herinnering mail. Deze e-mail staat gelijk aan James Software. U bent zelf verantwoordelijk, voor het aanleveren van het correcte e-mail adres / telefoonnummer / adres en wijzigingen van dit e-mail adres / telefoonnummer / adres.

Bij het noteren van afspraken op een afspraak kaartje of bij het telefonisch maken van een afspraak kunnen er mogelijkerwijs foute notities worden gemaakt en zijn deze tijden der halve uitsluitend geldig als deze over een komen met de afspraak in James Software!

Mocht het systeem niet werken door storing op wat voor en manier dan ook blijft de patiënt te alle tijden zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn / haar afspraak.

 

  1. Annulering

– Gemaakte afspraken, schriftelijk, mondeling dan wel telefonisch, kunnen uitsluitend telefonisch, tot 24 uur van te voren geannuleerd op 046 – 458 8228 (eventueel op de voicemail)of verzet worden. Bij te laat annuleren worden 75%, met een maximum van €45,-, van de verzuimde afspraak in rekening gebracht.
– De verantwoordelijkheid van het nakomen van de afspraak licht, ten alle tijden, bij de patiënten zelf bij te laat komen wordt de volledige behandeling in rekening gebracht, echter wordt de behandeling maar ten dele uitgevoerd, gezien het niet tijdig aanwezig zijn.
– Door patiënten geplaatste bestellingen (zolen/ortheses etc.) kunnen binnen 24 uur na de bestelling kosteloos geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden, dit geld niet voor schoeisel en verbandschoenen.
– De afspraak welk in James Software genoteerd staat is ten alle tijden de geldige afspraak waar bovenstaande voorwaarde op van toepassing zijn.

  1. Diabetes screening

 

Hou er rekening mee dat U uitsluitend gescreend kan worden indien u bij deze screening de verwijzing heeft of dat de Praktijkondersteuner van de huisarts u bij Brigitte van Bakel/van Bakel Podotherapie in het systeem heeft gezet! Is er geen verwijzing of staat u niet in het VIP-Calculus of ZorgDomein systeem, dan kan de screening géén doorgang vinden en moet er een nieuwe afspraak worden gemaakt! Ook worden u de kosten van de vrij geplande tijd in rekening gebracht, welke niet door de zorgverzekeraar worden vergoed!

 

Het aantal behandelingen en dat geen wat de medisch noodzakelijke zorg inhoud, tijdens deze behandeling wordt vastgesteld naar de richtlijnen, welk door de NZA zijn gesteld! U kunt indien verwijzing binnen VIP-Calculus, uitsluitend bij Pedicure, welk met VIP-Calculus een contract hebben op dat moment geholpen worden. Indien verwijzing buiten VIP-Calculus dient de pedicure een contract te hebben (welk bij van Bakel Podotherapie in bezit is) met van Bakel Podotherapie. Pedicure mogen na bespreking met u een eventuele meerprijs bij u in rekening brengen voor eventuele niet medisch noodzakelijke zorg, dit gaat buiten van Bakel Podotherapie om en hiervoor is van Bakel Podotherapie en de personen die werkzaam zijn bij van Bakel Podotherapie niet verantwoordelijk!

 

Eventuele aanvullende therapieën  zullen met u worden besproken en worden niet vanuit de basisverzekering vergoed! Indien u aanvullend verzekerd bent kunt u wellicht deze therapie geheel of gedeeltelijk niet te hoeven betalen en zal de zorgverzekeraar dit vergoeden. Let wel u bent zelf verantwoordelijk voor navraag bij uw zorgverzekeraar in hoeverre u nog recht heeft op eventuele vergoeding.

 

Om sommige redenen kan het voorkomen dat de zorgverzekeraar de medisch noodzakelijke zorg niet uitbetaald, in dit geval heeft u geen recht meer op de vergoeding en dient u zelf de kosten bij uw pedicure/van Bakel Podotherapie te voldoen!

 

  1. Restitutie

– De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Podotherapeutische zolen of ortheses zijn een hulpmiddel, er kan daarom geen garantie gegeven worden over het effect van de therapie. Eventuele klachten kunnen voorgelegd worden aan de behandelende podotherapeut. Kosten van aanpassingen aan zolen/orthesen binnen 2 maanden na aflevering vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

– Op schoeisel en overig footware wordt géén restitutie gegeven

  1. Klachtenregeling

– Mochten er klachten zijn dienen deze allereerst met de behandelende podotherapeut te worden besproken en zal er een oplossing worden gezocht. In voorkomende gevallen kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten opgestelde klachtenregeling.

deze voorwaarden kunnen ten alle tijden door de praktijkeigenaar van van Bakel Podotherapie worden aangepast

Share This